Kontaktpersoner

Administrator av Aktivimidttelemark.no / tilskuddsordninger
Kultur- og idrettskonsulent, Sindre Flø
siflo@mt.kommune.no
95 84 75 25

Aktivitetskontakttjeneste / aktivitetskort / Inkludering av barn og unge
Kultur- og ungdomskonsulent, Marita Valkeinen
mava0509@mt.kommune.no
41 61 13 93

Gullbring Kulturhus
Fagleder bad og idrett, Tom-Erik Benjaminsen
tom-erik@gullbring.no
99 42 35 01

Kontingentkassen
Musikk og kulturskulelærer, Sverre Jacobsen
Sverja@mt.kommune.no
95 22 33 42

SE MEG
Leder, Ung Arena og prosjektleder Sammen Mot
Trond Garborg
trga1711@mt.kommune.no
99 20 67 42