For organisasjoner

Aktiv i Midt-Telemark skal bistå organisasjoner i å markedsføre sine aktiviteter til innbyggere basert på interesse, lokasjon og alder. På nettsiden kan det registreres faste aktiviteter som går over tid og som innbyggere kan bli en del av. Videre vil oversikten over organisasjoner kunne bidra til at organisasjoner med like overordnede mål eller i samme område kan enklere samarbeide og kommunisere.

Trykk her for å finne veiledninger for hvordan man kan administrere organisasjonen og aktivitetene dere arrangerer.

Aktivitetene som registreres på nettsiden skal være aktiviteter dere arrangerer over tid!  For enkeltarrangement så legges disse inn under "arrangement" eventuelt hvis det finnes et eksisterende facebook arrangement, så kan dere legge til “Aktiv i Midt-Telemark” til som co-host (med arrangør) og det vil automatisk publiseres på aktivimidttelemark.no så snart vi har godkjent arrangementet. 

Hvem kan registrere sine aktiviteter

  • Frivillige organisasjoner som arrangerer regelmessige aktiviteter rettet mot innbyggerne kan bruke nettsiden til profilering.
  • Kontakt Sindre Flø på epost siflo@mt.kommune.no dersom din organisasjon ønsker egen bruker.