Aktivitetskort

Aktivitetskortet er et kort som gir barn og unge i alderen 6-18 år gratis inngang til ulike kulturtilbud og aktiviteter. 

Hensikten er at barn og unge skal få mulighet å delta på fritidsaktiviteter, 
uavhengig av familiens sosioøkonomiske situasjon.

Det er Kultur og fritid som organiserer tjenesten, og tildelingen av kort skjer ved NAV.
For mer informasjon, kontakt Tone Stenersen i NAV Midt-Telemark